Masihkah Kerangka Acuan Kerja menjadi Acuan?

yang menjadi acuan Saya

Masihkah Kerangka Acuan Kerja menjadi Acuan? | Khalid Mustafa’s …

22 Jan 2014 – Kegiatan lain yang juga menjadi bagian dalam penyusunan rencana umum pengadaan … Ciri-ciri KAK yang tidak menjadi acuan, biasanya adalah: … Perkenalkan saya Krisna, pertanyaansaya adalah, bagaimana caranya …

yang menjadi acuan Saya